Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
2. W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Szpitala przyjmuje w Sekretariacie Szpitala im. Fr. Raszei przy ul. Mickiewicza 2, I piętro pokój 103,  w poniedziałki i piątki w godz. 12.00 – 13.00 

W sprawie skarg i wniosków można zgłaszać się także codziennie w godz. 8.00 – 12.00 do Działu Organizacji, Nadzoru i Statystyki przy ul. Mickiewicza 2 pok. 331

3 Informacje dla pacjenta
  - pacjenci rejestrowani telefonicznie oraz pacjenci którzy nie posiadają przy sobie w dniu rejestracji skierowania mają obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu 
    na listę oczekujących
  - oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą
  - niedostarczenie oryginału skierowania w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy czekających
  - w przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielania świadczenia, pacjenci mogą odebrać skierowania osobiście lub przez osobę upoważnioną.

* podstawa prawna art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dziennik Ustawy z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

4. SZPITAL PRZYJAZNY KOMBATANTOM

5. Szanowni Państwo,
w imieniu "Głosu Wielkopolskiego" największego opiniotwórczego dziennika
Wielkopolski, jest nam niezwykle miło poinformować, iż Państwa placówka,
została nominowana przez naszych czytelników do tytułu "Eskulap 2014 -
Najbardziej przyjazny Szpital/Klinika Wielkopolski 2014".

Głosowanie, które potrwa do dnia 20.12.2014 roku, możecie Państwo śledzić
pod adresem:
www.gloswielkopolski.pl/artykul/3670414,eskulap-2014-aktualne-wyniki-w-kategorii-najbardziej-przyjazny-szpital,id,t.html


6. Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital jest przygotowany do przeprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu na życzenie pacjentki.

7. Akredytacja - informacje


8. Niszczenie dokumentów - komunikat


9. Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży18 listopada - Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

"Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach" obchodzony 18 listopada został ustanowiony w 2008 r. przez Komisję Europejską.
W Polsce kampania Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach organizowana jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków", realizowanego przez zespół ekspertów Narodowego Instytutu Leków.

W celu wzmocnienia przekazu Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła w tym roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, obchodzony w dniach 16-22 listopada 2015 r. 
Zapraszamy do odwiedzenia wystawy tematycznej (16 plakatów) w czasie Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach, prezentowanej na parterze przy Salach Sesyjnych Urzędu Miasta Poznania, przy pl. Kolegiackim 17.

więcej: http://www.antybiotyki.edu.pl/news03.php

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE
KWALIFIKACJE DO LECZENIA W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII
NIE ODBĘDĄ w następujące dni: 17-03-2017
Pacjenci ze skierowaniem do Szpitala oznaczonym jako pilne proszeni są o zgłoszenie się do Izby Przyjęć.

 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap