Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
 1. Chorych w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu ze skierowaniem od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  lub lekarza specjalisty a także bez skierowania SZPITAL przyjmuje codziennie przez całą dobę. 
 2. Do bezpłatnego leczenia w SZPITALU uprawnieni są chorzy mający opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 
 3. We wszystkich innych przypadkach za leczenie szpitalne i ambulatoryjne w szpitalu pobierana będzie opłata zgodnie
  z załączonym cennikiem.
 4. Chorzy do przyjęć planowanych, przyjmowani będą do SZPITALA codziennie  w godz. 8.30 – 9.30 (Oddział Otolaryngologiczny  o 7.30) z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.
 5. Lista oczekujących na planowane przyjęcia prowadzona jest w każdej Izbie Przyjęć.
 6. Pacjenci na ustalenie terminu na planowe przyjęcie do Szpitala mogą zgłosić się codziennie do odpowiedniej
  Izby Przyjęć:
 • Ginekologicznej w godz. od 7.00 – 9.00
 • Otolaryngologiczna:Poniedziałki 09:00 do 10:30, Środa 12:00 do 13:30, Piątki 09:00 do 10:30.Konsultowanych jest 15 pierwszych osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

   W przypadkach nagłych, kwalifikacje dokonuje lekarz dyżurny. Kwalifikacje odbywają się w ramach izby przyjęć.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE 17-03-2017, 12-04-2017 ORAZ 14-04-2017  KWALIFIKACJE DO LECZENIA W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII NIE ODBĘDĄ SIĘ.

Pacjenci ze skierowaniem do Szpitala oznaczonym jako pilne proszeni są o zgłoszenie się do Izby Przyjęć.

 • Chirurgiczna w godz. od 10:00 do 14:00

 • Internistyczna - Diabetologiczna od 11.00 - 12.00
systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap