Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Szpital Miejski im. Franciszka Raszei to szpital o wieloletniej  tradycji, który już od ponad 60 lat służy pacjentom  Poznania
i Wielkopolski.      

W szpitalu funkcjonuje Klinika Uniwersytetu Medycznego,  Klinika Diabetologiczna.      
Szpital zatrudnia wysokiej rangi specjalistów w dziedzinie  medycyny. Doskonale wykształcona i doświadczona kadra  medyczna jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych  usług w procesie diagnostyczno - terapeutycznym.  

Wśród kadry medycznej Szpitala jest trzech profesorów,  doktor habilitowany oraz dwóch konsultantów  wojewódzkich
w zakresie diabetologii i toksykologii.  Nasza jednostka dysponuje bazą 267 łóżek w 7 oddziałach oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnień. Leczymy ok. 17 000 pacjentów rocznie i jako jedyny Szpital na cały północny region Polski posiada
Oddział Toksykologii. 

Na terenie Szpital dostępny jest darmowy dostęp WiFi do sieci Internet.

Historia Szpitala

Szpital ten rozpoczął swą działalność w 1953 roku. Budynek szpitala zbudowany został w 1911, w okresie międzywojennym mieściła się w nim Ubezpieczalnia Społeczna. Przez ponad 40 lat istnienia szpitala, budynek ten jest modernizowany, rozbudowywany i przystosowywany do pełnionej funkcji.

Patronem naszego szpitala jest Franciszek Raszeja, wybitny ortopeda, profesor Uniwersytetu Poznańskiego, założyciel
i pierwszy kierownik Kliniki Ortopedycznej przy ul. Górna Wilda w Poznaniu. Prof. Raszeja zamordowany został przez Niemców w dniu 21 lipca 1942 roku, gdy udał się do Getta Warszawskiego nieść pomoc choremu.

Główne wydarzenia "Czerwca 1956" miały miejsce w najbliższym sąsiedztwie naszego szpitala.
Nieśliśmy pomoc rannym i konającym uczestnikom walk przy ul. Kochanowskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń
przy głównym wejściu do szpitala została wmurowana pamiątkowa tablica.


systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap