Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, po jego gruntownej przebudowie, modernizacji i doposażeniu w 2006 roku, leczy się około 200 pacjentów rocznie. Oddział dysponuje sześcioma stanowiskami do intensywnej terapii (izolatka, separatka, dwie sale dwustanowiskowe) i jest w pełni klimatyzowany.
Najczęstsze przyczyny przyjęć to:
ostra niewydolność  oddechowa bez względu na pochodzenie, wstrząs septyczny i kardiogenny, izolowane urazy głowy,
urazy wielonarządowe, oparzenia, stany po nagłym zatrzymaniu krążenia ze skuteczną resuscytacją.
Rocznie znieczulanych jest ok. 5500 pacjentów w zakresie:
chirurgii ogólnej, chirurgii małoinwazyjnej, ortopedii, urologii, laryngologii oraz ginekologii i położnictwa.
Znieczulenia prowadzone są w obrębie Centralnego Bloku Operacyjnego (6 sal operacyjnych i dwie, trzystanowiskowe sale wybudzeń) oraz w trzech gabinetach zabiegowych na oddziałach szpitalnych. Anestezjolodzy wspomagają także pracę znajdujących się w szpitalu:
Kliniki Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Oddziału Toksykologii
i Oddziału Izby Przyjęć w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, znieczulaniu
do kardiowersji, kaniulacji żył centralnych i tętnic, implantacji elektrod endokawitarnych, zakładaniu cewników naczyniowych przed hemodializami itp. Poza oddziałami zabiegowymi anestezjolodzy prowadzą także analgosedację pacjentów w Pracowni Tomografii Komputerowej. Roczna ilość znieczuleń w oddziale chirurgicznym wynosi ok.1600, w oddziale laryngologicznym
ok. 800 znieczuleń, w oddziale ginekologiczno-położniczym ok. 2500 znieczuleń; w tym ok. 350 znieczuleń do cięć cesarskich co stanowi  17% wszystkich porodów. Liczba poważnych interwencji poza OAiIT wynosi ok. 500 rocznie.
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr n. med. Grzegorz Nowocień
tel.  612245357
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
lek. med. Magdalena Załęgowska
tel. 612245377

Sekretariat Oddziału.
st. sekretarka Dorota Kaczmarska
tel. 612245387
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dyżurka Lekarska 
Tel. 612245367

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Zuzanna Konrady
tel.  612245347

Asystenci Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

lek. med. Dorota Grajkowska-Szmydt
lek. med. Izabela Kutzner-Sawińska
lek. med. Edyta Szubert
lek. med Małgorzata Chudzicka

lek. med. Witold Wysocki
lek. med. Jacek Żak
lek. med. Tomasz Wojciechowicz
lek. med. Bartosz Krzymiński
lek. med. Maciej Klimasiński
lek. med. Marcin Protas
systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap