Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (Katedra i Klinika Uniwersytetu Medycznego) jest jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą oraz kompleksową diagnostyką przewlekłych powikłań cukrzycy.
       Ośrodek zapewnia całodobowy, pełny zakres procedur diagnostycznych, leczniczych i edukacyjnych dla osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz z ostrymi powikłaniami schorzenia (śpiączki i kwasice cukrzycowe). Ponadto w trybie planowym przyjmowani są pacjenci z niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą głównie typu   1 i 2. W Oddziale do leczenia cukrzycy wdrażane są najnowocześniejsze formy farmakoterapii, metody insulinoterapii i technologie medyczne (pompy insulinowe) oraz do monitorowania glikemii nowoczesne urządzenia (glukometry, systemy ciągłego monitorowania glikemii i skanowania glikemii). Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu cukrzycy u osób czynnie uprawiających sport.
       Oddział jest ponadto ośrodkiem referencyjnym dla zachodniej Polski w zakresie zachowawczego leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Pełni również funkcję pełnoprofilowego oddziału internistycznego przyjmując chorych w ramach ostrych dyżurów.
       W oddziale pracują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii, angiologii oraz hipertensjologii. 
        Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych posiada:

•  41 łóżek klinicznych: w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i metabolicznego z wyposażeniem umożliwiającym nieinwazyjne monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów oraz leczenia internistycznych stanów zagrożenia życia;

•  sprzęt i zaplecze laboratoryjne do specjalistycznej diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej i oceny przewlekłych powikłań u pacjentów z cukrzycą;

•  pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej umożliwiającą wykonanie przezklatkowgo i przezprzełykowego badania echokardiograficznego , przepływów naczyniowych, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieżni ruchomej i na cykloergometrze, badania spiroergometrycznego, 24 godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera, 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi;

•   pracownię diagnostyki do badania neuropatii cukrzycowej oraz neuropatii układu autonomicznego;

•   Poradnię Diabetologiczną w tym Poradnię Stopy Cukrzycowej;

•   Zakontraktowane świadczenie leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej osób dorosłych z cukrzycą typu 1 poniżej 26 roku życia;

•   2 sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i materiały do edukacji studentów, lekarzy oraz pacjentów z cukrzycą.

      Na bazie szpitalnego oddziału funkcjonuje Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną (kształcenie przeddyplomowe- studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii dla lekarza specjalizujących się z w tych dziedzinach).


Kierownik Oddziału
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel. 612245370

Zastępca Kierownika Oddziału
Zastępca Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz Prof. UM 
tel. 612245370

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Damska
tel. 612245242

Sekretariat Oddziału
tel. 612245270

Oddział Diabetologii

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245242 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245372

Sala I. N. K. i Metabolicznego
tel. 612245327

Oddział Chorób Wewnętrznych

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245213                                 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245245

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
tel. 612245340 

bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap