Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (Klinika Uniwersytetu Medycznego) jest jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą.    

Zapewnia on całodobowy, pełny zakres procedur diagnostycznych, leczniczych i edukacyjnych dla osób ze  świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz z ostrymi powikłaniami schorzenia (śpiączki i kwasice cukrzycowe).  Ponadto w trybie planowym przyjmowani są pacjenci z niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą  typu 1, 2 i cukrzycą wtórną. Oddział jest ponadto ośrodkiem referencyjnym dla zachodniej Polski w zakresie  zachowawczego leczenia stopy cukrzycowej. Oddział pełni również rolę pełnoprofilowego oddziału  internistycznego przyjmując chorych w ramach ostrych dyżurów.    

Oddział Diabetologii i  Chorób Wewnętrznych posiada:
  • 64 łóżek klinicznych: w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i metabolicznego z wyposażeniem  umożliwiającym nieinwazyjne monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów oraz leczenia internistycznych  stanów zagrożenia życia;
  • sprzęt i zaplecze laboratoryjne do specjalistycznej diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej i oceny   przewlekłych powikłań u pacjentów z cukrzycą; 
  • pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej umożliwiającą wykonanie elektrokardiograficznej próby   wysiłkowej, 24 godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera, 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi;
  • Diabetologiczną Poradnię Konsultacyjną w tym Pracownię Stopy Cukrzycowej;
  • 2 sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i materiały do edukacji studentów oraz pacjentów   z cukrzycą. Dobre wyposażenie sal edukacyjnych umożliwiło zorganizowanie w ramach programu promocji zdrowia sponsorowanego przez Radę Miasta Poznania jedynej w Wielkopolsce „Szkoły dla Chorych na  Cukrzycę” prowadzonej na rzecz mieszkańców Poznania i okolic.    
Na bazie szpitalnego oddziału funkcjonuje również Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego
im K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz  dydaktyczną
(kształcenie przeddyplomowe- studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziałów Lekarskich  Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii dla lekarza specjalizujących się z w obu dziedzinach).

Kierownik Oddziału
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
tel. 612245370

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Damska
tel. 612245242

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Marzena Nowicka
tel. 612245213

Sekretariat Oddziału
tel. 612245270

Oddział Diabetologii

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245242 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245372

Sala I. N. K. i Metabolicznego
tel. 612245327

Oddział Chorób Wewnętrznych

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245213                                 

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245245

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
tel. 612245340 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap