Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Opieka nad kobietą i jej dzieckiem sprawowana jest w oparciu o 3 pododdziały: Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa
z Blokiem Porodowym oraz możliwość konsultacji ambulatoryjnych (USG, KTG) i poradnię laktacyjną.
Oddział znajduje się na II piętrze Szpitala.

1. PODODDZIAŁ POŁOŻNICZY Z BLOKIEM PORODOWYM

Ordynator
prof. UM dr hab. med. Jacek Koźlik
tel. 618481315 lub 612245231       

Położna Oddziałowa
mgr Beata Jakubowska
tel. 612245375
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z-ca Położnej Oddziałowej
mgr Alina Szarlej

POŁOŻNICTWO

Dyżurka Położnych
tel. 612245291

Blok Porodowy
tel. 612245376    

Dyżurka lekarska męska
tel. 612245281

Dyżurka lekarska żeńska
tel. 612245383


2. PODODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY

W nowo uruchomionym w czerwcu 2009 r. oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie patologii wczesnej ciąży wykorzystujące wysokospecjalistyczne zaplecze ultrasonograficzne i laboratoryjne. Sprawowana jest opieka nad ciążami wysokiego ryzyka szczególnie u pacjentek z chorobami układu krążenia i nadciśnieniem. Przyjmowane są i leczone pacjentki
z ciążami powikłanymi krwawieniami,  zagrażającym porodem przedwczesnym, niedoborem masy płodu oraz chorobami matki

Ordynator
prof. U.M. dr hab. med. Jacek Koźlik
tel. 618481315 lub 612245231   

Położna Oddziałowa
Katarzyna Kaja
Specjalistka w zakresie pielęgniarstwa
położniczo - ginekologicznego
tel. 612245433  

Dyżurka Lekarska Męska
tel. 612245281 

Dyżurka Lekarska Żeńska
tel. 612245383 

Dyżurka Położnych
tel. 612245203

Gabinet Zabiegowy
tel. 612245230

3. PODODDZIAŁ GINEKOLOGII

Wykonywana jest kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób kobiecych. Posiadane zaplecze pozwala  prowadzić wysokospecjalistyczną diagnostykę ultrasonograficzną chorób narządów płciowych oraz piersi, diagnostykę cytologiczną
oraz histopatologiczną stanów przednowotworowych, a także badania hormonalne  w zaburzeniach płodności.
Oddział specjalizuje się w operacjach brzusznych oraz pochwowych w pełnym  zakresie np. usuwanie guzów macicy
oraz przydatków, leczeniu wypadania narządów płciowych i nietrzymania moczu, wykonywaniu plastyki narządów płciowych. Wykorzystywane są techniki endoskopowe – laparoskopia oraz histeroskopia w diagnostyce i leczeniu chorób
narządów płciowych.

Ordynator
prof. U.M. dr hab. med. Jacek Koźlik
tel. 618481315 lub 612245231

Położna Oddziałowa
mgr Irena Okupniak
tel. 612245337

Sekretariat Oddziału
tel. 612245231

Dyżurka Lekarska Męska
tel. 61224528

Dyżurka Lekarska Żeńska
tel. 612245383

Dyżurka Położnych
tel. 612245337

Gabinet Cytologiczny
tel. 618481011

www.rodzicwpoznaniu.pl

Materiały do pobrania:                                                         systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap