Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
W sierpniu 2010 roku, po gruntownej modernizacji został uruchomiony Nowy Oddział Noworodkowy. W oddziale przebywają dzieci chore i te wymagające szczególnej obserwacji oraz monitorowania stanu zdrowia. 

W skład oddziału wchodzą:
 • sala intensywnej terapii,
 • sale opieki pośredniej,
 • sala opieki ciągłej.
Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt m.in.:
 • inkubatory otwarte i zamknięte,
 • monitory,
 • respiratory oraz urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania,
 • ultrasonograf,
 • aparat RTG przyłóżkowy,
Oddział realizuje następujące usługi medyczne:
 • testy metaboliczne (fenyloketonuria, hipotyreoza, mukowiscidoza)
 • badanie słuchu
 • szczepienia (przeciw gruźlicy, przeciw WZW typuB)
 • badania USG
 • konsultacje
 • badania radiologiczne 
Wszystkie noworodki badane są bezpośrednio po urodzeniu przez lekarza pediatrę lub neonatologa  
Dzięki przesiewowym (obejmującym 100% noworodków)  badaniom USG jamy brzusznej i głowy możemy   wcześnie wykryć wrodzone wady nerek oraz  ośrodkowego układu nerwowego.
W celu przeprowadzenia niezbędnych w procesie diagnostycznym i/lub leczniczym konsultacji współpracujemy   z grupą specjalistów z zakresu: kardiologii dziecięcej, okulistyki, chirurgii dziecięcej, genetyki oraz ortopedii. 

Nad zdrowiem naszych małych pacjentów czuwa kompetentny, życzliwy i uśmiechnięty zespół lekarzy i  pielęgniarek.  Noworodki zdrowe przebywają na Oddziale Położniczym razem z matkami w systemie rooming-in.

Oddział znajduje się na I piętrze Szpitala, na oddziale znajduje się również Pokój Laktacyjny

Ordynator
dr n. med. Liliana Żak
tel. 612245221 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Henka
tel. 612245278 

Z-ca Pielęgniarki
Iwona Witaszak
tel. 612245278

Dokoumenty, które należy ze sobą zabrać:
- Nazwa i adres wybranej dla dziecka poradni, (i/lub nazwisko lekarza rodzinnego), który przejmie opiekę nad noworodkiem po wypisie ze szpitala

Koszt odpisów:
- Koszt strony odpisu, w tym odpis strony Książeczki Zdrowia Dziecka z Książeczką Szczepień wynosi 7zł za każdą stronę

Materiały do pobrania:


systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap