Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

      Oddział Otorynolaryngologiczny Szpitala im. F. Raszei istnieje od 1949 roku. Jest prężna placówką lecząca Poznaniaków i Wielkopolan od 65 lat. Obecnie oddział składa się z 26 łóżek, sali operacyjnej na nowoczesnym zintegrowanym  bloku operacyjnym oraz dwóch sal zabiegowych. 
      Zespół Oddziału wykonuje pełen panel leczenia operacyjnego nosa i zatok przynosowych z wykorzystaniem technik endoskopowych  (również FESS), pełen zakres leczenia operacyjnego i diagnostyki chorób ucha i niedosłuchów (operacje poprawiające słuch). 
       Oferujemy diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych , torbieli szyi , chorób ślinianek. Przy oddziale funkcjonuje poradnia otorynolaryngologiczna gdzie wykonuje się diagnostykę przedoperacyjną  jak i opiekę pooperacyjna pacjentów leczonych w oddziale.    
      Oddział wyposażony jest w nowoczesny tor wizyjny, mikroskopy operacyjne pozwalające na wykonywanie zabiegów zgodnie z zasadami chirurgii minimalnie inwazyjnej. W przypadku polipów nosa wykonujemy również operacje z użyciem shavera.  W oddziale jaki i w poradni wykonywane są badania audiometryczne i próby błędnikowe met. Halpike’a. W chirurgii ślinianek przyusznych wykorzystujemy czujnik nerwu twarzowego.

Oddział Otolaryngologii i Poradnia Specjalistyczna Szpitala Miejskiego im. F. Raszei zaprasza na diagnostykę zaburzeń węchu.
Badania będą przeprowadzone za pomocą wystandaryzowanych testów węchowych, uzupełnione o badanie endoskopowe i/lub diagnostykę obrazową.
Zapisy na diagnostykę węchu pod nr telefonu: 61 224 53 28.
Pacjent zabiera ze sobą skierowanie do Poradni Laryngologicznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty otolaryngologa i ewentualnie, posiadane badania obrazowe - Tomografię Komputerową głowy, zatok przynosowych lub Rezonans Magnetyczny głowy.
Pacjent przed badaniem nie powinien przez godzinę nic jeść i pić oraz powstrzymać się od palenia.

                                                                                        Serdecznie zapraszam
                                                                                        Dr n. med. Łukasz Borucki
                                                                                        Kierownik Oddziału Otolaryngologii

 

Zespół

Kierownik Oddziału

dr n. med. Łukasz Borucki

Asystenci

lek. med. Katarzyna Lemańska-Kwiatkowska

lek. med. Marcin Walczak

lek. med. Tatiana Fijałkowska

Rezydenci

lek. med. Agnieszka Koligat-Seitz

lek. med. Anna Leda

lek. med. Magdalena Urbaś

lek. med. Roland Zydroń

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Urszula Rogacka

Jak zapisać się do szpitala na leczenie?

 

Kwalifikacje do leczenia  w Oddziale Otorynolaryngologii odbywają się:

 Poniedziałek  09:00 do 10:30
 Środa   12:00 do 13:30
 Piątek  09:00 do 10:30

Konsultowanych jest 15 pierwszych osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadkach nagłych kwalifikacja odbywa się przez  lekarza dyżurnego. Kwalifikacja odbywa się w ramach IZBY PRZYJĘĆ.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE KWALIFIKACJE DO LECZENIA W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII
NIE ODBĘDĄ w następujące dni: 17-03-2017, 12-04-2017, 14-04-2017.

Pacjenci ze skierowaniem do Szpitala oznaczonym jako pilne proszeni są o zgłoszenie się do Izby Przyjęć.

Przyjęcie do oddziału.

Przyjęcia do zabiegów planowych odbywają się o 7:30. Pacjent zgłasza się na czczo, z wynikami badań do IZBY PRZYJĘĆ

Kontakt:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretariat  tel.  61 2245344

Dyżurka lekarska tel.  61 2245295

Dyżurka pielęgniarska  tel. 61 2245292

 

Mam polipy, będę miał operacje FESS

 

JAK PRZYGOTOWAĆ się do operacji FESS ( endoskopowa operacja zatok).

1. Pod kontrolą lekarza rodzinnego odstawić Acard i inne leki p- krzepliwe, jeżeli to konieczne włączyć heparynę drobno cząsteczkową (np. Clexane) na 7 dni przed planowanym przyjęciem

2. Pod kontrolą laryngologa kierującego  jako przygotowanie do zabiegu proponujemy:

 8 tygodni przez zabiegiem operacyjnym:

 ·         Płukanie jam nosa 3x dziennie solą fizjologiczną

 ·         Płukanie jam nosa 2x dziennie Flixonase Nasule (po 0,5 ampułki)

4 tygodnie przed zabiegiem operacyjnym:

 ·         Endoskopia nosa wraz z pobraniem materiału do badania bakteriologicznego (antybiotykoterapia celowana przez 10 dni w razie potrzeby).

 7 dni przed zabiegiem operacyjnym (jeśli nie ma przeciwskazań medycznych):

 ·         Metypred 16 mg  1 x1 tabl.

 ·         Controloc 40 mg. 1 x1 tabl. na czczo

3. Zabrać ze sobą Tomografie komputerową, oraz dokumentację medyczną (wypisy ze szpitala).

Właściwe przygotowanie się pacjenta do zabiegu operacyjnego znacznie poprawia jakość i wyniki leczenia.

Brak przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego może skutkować przesunięciem planowego leczenia operacyjnego.

Dziękujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap