Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1.DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY;

2.USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM im. dr Wandy Błeńskiej Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ

W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-7-EFK/17

systemeskulap medhub sialma systemeskulap