Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM;

2. KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ODDZIALE NOWORODKOWYM;

3. DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII;

4. DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE DIABETOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH;

5. UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG I USG;

6. UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PORADNI GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEJ;

7. USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII;8. USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ, MINIMALNIE INWAZYJNEJ I URAZOWEJ;

9. UDZIELANIA USŁUG MEDYCZNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

systemeskulap medhub sialma systemeskulap