Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1.DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;
2.KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ODDZIALE NOWORODKOWYM

W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-9-EFK/17

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap medhub sialma systemeskulap