Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, MIKROBIOLOGICZNEJ,

TOKSYKOLOGICZNEJ I ZATRUĆ GRZYBAMI

DLA SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

ZNAK SPRAWY: SR/XV-201-1-EFK/17

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap medhub sialma systemeskulap