Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY
OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU


ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-5-EFK/18

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap