Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE DIAGNOSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
z zakresu RADIOLOGII KLASYCZNEJ (badania RTG, badania USG) dla pacjentów oraz pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, z zakresu TOMOGRA FII KOMPUTEROWEJ oraz REZONANSU MAGNETYCZNEGO wykonywanych w siedzibie Szpitala (dopuszcza się udzielanie usług w zakresie teleradiologii dla potrzeb RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego) w połączeniu z NAJMEM POMIESZCZEŃ zlokalizowanych w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 2 z wyłącznym ich przeznaczeniem na PRACOWNIĘ RTG i USG, PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap