Szpital Miejski im. Franciszka Raszei - KONKURS SR/XV-110-6-EFK/18 NA DYŻ. MED. W ODDZ. OTOLARYNG. I NOWORDKOWYM, ŚWIAD. ZDROWOTNE W OLAZA
Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011


KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1)    dyżurów medycznych w Oddziale Otolaryngologicznym;
2)    dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym;
3)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-6-EFK/18

systemeskulap medhub sialma xcore systemeskulap