Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-7-EFK/18

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap