Szpital Miejski im. Franciszka Raszei - KONKURS SR/XV-110-8-EFK/18 NA DYŻ. MED. W ZAKRESIE ŚWIADCZCENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
w ramach dyżurów medycznych w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach
od 08:00 do 08:00 dnia następnego)

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-8-EFK/18

systemeskulap medhub sialma xcore systemeskulap