Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE DIAGNOSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu RADIOLOGII KLASYCZNEJ (badania RTG, badania USG) dla pacjentów oraz pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, z zakresu TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ oraz REZONANSU MAGNETYCZNEGO wykonywanych w siedzibie Szpitala (dopuszcza się udzielanie usług w zakresie teleradiologii dla potrzeb RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego), w połączeniu z NAJMEM POMIESZCZEŃ zlokalizowanych w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 2 z wyłącznym ich przeznaczeniem na PRACOWNIĘ RTG i USG, PRACOWNIĘ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ PRACOWNIĘ REZONANSU MAGNETYCZNEGO

oraz ZBYCIEM APARATURY RTG, USG i SPRZĘTU POMOCNICZEGO oraz WYPOSAŻENIA stanowiącego własność Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

oraz PRZEJĘCIEM PRACOWNIKÓW, na podstawie art. 23¹ kodeksu pracy, zatrudnionych w PRACOWNI RTG i USG Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-201-3-EFK/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap