Szpital Miejski im. Franciszka Raszei - KONKURS SR/XV-110-10-EFK/18 NA ŚWIAD. ZDR. ORAZ DYŻURY W ODDZ TOKS., ŚWIAD. PORADNIA DIAB. (STOPA CUKRZYCOWA), DYŻURY NA ODDZ. DIAB. I CHORÓB. WEW.
Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;
2)    dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej
z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;
3)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej (Stopa cukrzycowa);
4)    dyżurów medycznych w Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-10-EFK/18

systemeskulap medhub sialma xcore systemeskulap