Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;
2)    dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej
z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej;
3)    udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej (Stopa cukrzycowa);
4)    dyżurów medycznych w Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-10-EFK/18

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap