Szpital Miejski im. Franciszka Raszei - KONKURS SR/XV-110-11-SS/18 NA DYŻURY ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA ODDZ. ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1) Dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
2) Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-11-SS/18

systemeskulap medhub sialma xcore systemeskulap