Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: 1) Dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; 2) Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-12-SS/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap