Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1) dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym;
2) udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap