Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ, CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ,
ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ - OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE
I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU


ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-7-EFK/19

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap