Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
KONKURS OFEERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

    PRACY NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KONSULTANTA MEDYCZNEGO SZPITALA;
    KONSULTACJI ONKOLOGICZNYCH (PAKIET ONKOLOGICZNY);
    DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM
    Z PATOLOGIĄ CIĄŻY;
    DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM im. dr Wandy Błeńskiej Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ

W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU
systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap