Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
1.
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY;
2.
DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

ZNAK SPRAWY: SR/XV-110-2-EFK/17


systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap