Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
1)KONSULTACJI DERMATOLOGICZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH;
2)DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM;
3)KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ODDZIALE NOWORODKOWYM;
4)KONSULTACJI STOMATOLOGICZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH;
5)DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY
W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

 
 

 

systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap