Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

Szpital im. F. Raszei przyjmie do pracy położne, na oddział Położniczy z Blokiem Pordowym. Kontakt: Naczelna Pielęgniarka tel. 612245349

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap