Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
W poradni przyjmują lekarze:   

lek. med. Łukasz Lewandowski 
lek. med. Marek Feliksik 

Parter, pokój nr 52 

Rejestracja pacjentek 
tel. 612245398 
telefon czynny w godzinach pracy poradni

Czynna:
Poniedziałek:  14.00-18.00
Wtorek: 14.30-18.30
Środa: 08.00-12.00

 

 systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap