Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

 

 Poniedziałek 08:30 - 13:30
 Wtorek 08:30 - 13:30
14:00 - 18:00
 Środa 09:00 - 13:00
 Czwartek 08:30 - 13:30
 Piątek 09:00 - 12:00

Poradnia  Laryngologiczna w dniach 02.05.2017 będzie nieczynna !!!


Najbliższe Poradnie  Laryngologiczne, w których pacjenci uzyskają poradę znajdują się:
- Szpital Wojewódzki   Poznań  Juraszów  7-19                    
tel. 61 821-24-14
- NZOZ „ Promedica”   Poznań  Mickiewicza 31               
Tel. 61 843-42-27
- Medikor NZOZ  Poznań  Braniewska 20                           
tel. 61 841-79-25
- NZOZ Konsyliarz   Poznań   Słowackiego 8                      
tel. 61 662-74-25

lek. med. Katarzyna Lemańska-Kwiatkowska
lek. med. Marcin Walczak
lek. med. Tatiana Fijałkowska
lek. med. Roland Zydroń

rejestracja telefoniczna 612245303, 612245328


PORADNIA ZABURZEŃ WĘCHU

 

Oddział Otolaryngologii i Poradnia Specjalistyczna Szpitala Miejskiego im. F. Raszei zaprasza na diagnostykę zaburzeń węchu.
Badania będą przeprowadzone za pomocą wystandaryzowanych testów węchowych, uzupełnione o badanie endoskopowe i/lub diagnostykę obrazową.
Zapisy na diagnostykę węchu pod nr telefonu: 61 224 53 28.
Pacjent zabiera ze sobą skierowanie do Poradni Laryngologicznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty otolaryngologa i ewentualnie, posiadane badania obrazowe - Tomografię Komputerową głowy, zatok przynosowych lub Rezonans Magnetyczny głowy.
Pacjent przed badaniem nie powinien przez godzinę nic jeść i pić oraz powstrzymać się od palenia.

PORADNIA CHRAPANIA I BEZDECHU SENNEGO

Oddział Otolaryngologii i Poradnia Specjalistyczna Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu zaprasza wszystkich pacjentów z problemem obturacyjnego bezdechu sennego do Poradni Bezdechu Sennego. Wymagane jest skierowanie do Poradni Laryngologicznej od lek. rodzinnego lub specjalisty otolaryngologa oraz badanie skalą senności Epworth (do pobrania w linku poniżej). Zapisy na diagnostykę bezdechu sennego  pod nr telefonu: 61 224 53 28. Poradnia zaczyna pracę 01.10.2014. Przyjęcia będą odbywały  się w każdą środę.Więcej informacji  poniżej:
Szanowni pacjenci na badanie laryngologiczne należy stawić się 2 godziny po ostatnim posiłku, 12 godzin przed planowanym badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów.

 

Z poważaniem
Łukasz Borucki
systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap