Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
dr n. med. Grażyna Zengteler
tel. 612245227 systemeskulap sialma sialma systemeskulap systemeskulap