Szpital Miejski im Franciszka Raszei informuje, że w XII 2022 otrzymał dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU SA w kwocie 10.000,00 zł brutto, na zadanie prewencyjne dotyczące zakupu i montażu Elektrokardiografu i dwóch pelot Toco i Cardio.
Rozliczenie finansowo-rzeczowe dotyczące realizacji Wniosku o dofinansowanie zadania prewencyjnego przez PZU nastąpi do dnia 30.05.2023r.