Konkurs SR/XV-110-1-SS/20 NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRSIE: WYKONYWANIA OPISÓW BADAŃ TK I RTG
Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie: wykonywania opisów badań TK i RTG.

Znak sprawy: SR/XV-110-1-SS/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-1-SS/20

ODPOWIEDZI NA PYTANIA KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20

WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20