KONKURS SR/XV-110-17-EFK/19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU
Konkurs na UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Znak sprawy: SR/XV-110-17-EFK/19

KONKURS OFERT SR/XV-110-17-EFK/19

WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-17-EFK/19