KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

  1. konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym,
  2. świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Znak sprawy: SR/XV-110-4-SS/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-4-SS/20

WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-4-SS/20