KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY
OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU.

Znak sprawy: SR/XV-110-6-EFK/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-6-EFK/20

WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-6-EFK/20