KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

  1. konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym,
  2. świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Znak sprawy: SRXV-110-2-SS20

KONKURS OFERT SRXV-110-2-SS20

WYNIKI KONKURSU SRXV-110-2-SS20