Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ma przyjemność poinformować, że nasza placówka medyczna została zgłoszona przez pacjentów do nagrody w akcji HIPOKRATES 2022 – największym plebiscycie medycznym w Polsce, który w województwie wielkopolskim jest prowadzony przez Głos Wielkopolski.
Dodatkowo nominację w Plebiscycie HIPOKRATES 2022 decyzją czytelników Głosu Wielkopolski otrzymali pracownicy naszego szpitala:
Łukasz Borucki, Maria Wojtasik, Jolanta Obala, Dominika Mąkowska, Anna Kreczmer, Magdalena Radońska, Jacek Białecki, Andrzej Gawrecki, Alina Szarlej, Ania Nowak, Anna Nowak, Beata Bożek, Hanna Szajek, Joanna Kubaś, Joanna Przybyłowska, Katarzyna Kostrzyńska-Mazurczak, Magdalena Szymańska-Kałuża, Magdalena Trafna, Małgorzata Łuczka, Patryk Piątkowski, Paweł Niedźwiecki, Rafał Mazurek, Mariola Gilewska.
Głosowanie w plebiscycie rozpoczyna się już w środę, 17 sierpnia. Wszystkie informacje o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem:
Głos Wielkopolski – HIPOKRATES 2022