1. Odwiedziny są dopuszczone dla:
  • pacjentów w ciężkim stanie;
  • pacjentów, którzy nie rokują wyjścia z oddziału/szpital;
  • pacjentów umierających;
  • pacjentów, u których przewidywany czas hospitalizacji przekracza 14 dni;
  • noworodków, które przebywają w oddziale noworodkowym – w przypadku wypisu matki do domu.
 2. W przypadku pozostałych pacjentów dozwolone jest przekazywanie paczek przez portiernię szpitala.
 3. Każdy pacjent przy przyjęciu powinien wskazać jedną osobę odwiedzającą. Dane osoby odwiedzającej powinny być umieszczone w dokumentacji medycznej pacjenta. W sytuacjach losowych dopuszcza się wskazanie przez pacjenta drugiej osoby odwiedzającej.
 4. Odwiedziny odbywają się za zgodą ordynatora oddziału lub osoby przez niego wyznaczonej, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu odwiedzin. Lista odwiedzających w danym dniu udostępniana jest pielęgniarkom dyżurnym danego oddziału oraz osobie weryfikującej wejście na teren szpitala.
 5. Odwiedziny odbywają się w godzinach ustalonych przez Ordynatora Oddziału.
 6. Odwiedziny odbywają się zgodnie z następującymi warunkami:
  • Na oddział mogą wejść następujące osoby:

  • zaszczepione przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego
   Przez osobę zaszczepioną przeciw COVID-19 należy rozumieć osobę, która otrzymała pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 i której wystawiono Unijny Certyfikat COVID z tytułu bycia zaszczepionym szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki szczepionki.
   W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki – osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
   Wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona.
  • Przez osoby, które przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniego półrocza
   Przez osobę, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 należy rozumieć osobę, u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby, lub osobę u której minęło od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego;
  • Przez osoby niezaszczepione i osoby, które nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatniego półrocza, ale uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą.
 7. Osoby odwiedzające:
  • nie mogą mieć żadnych objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
  • wchodzą na teren szpitala jednym wybranym wejściem, ich dane weryfikowane są zgodnie z listą przekazaną z oddziałów; przy wejściu dokonywany jest pomiar temperatury;
  • są zobowiązane do dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do szpitala;
  • są zobowiązane do stosowanie maseczki medycznej zasłaniającej usta i nos;
  • na sali pacjenta może przebywać maksymalnie 1 osoba odwiedzająca, czas trwania odwiedzin wynosi maksymalnie 15 minut, w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego czas trwania odwiedzin można wydłużyć.
 8. Wejście na oddział przez osoby, które nie spełniają powyższych kryteriów dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych:
  • pacjent umierający lub pacjent w ciężkim stanie, gdzie za zgodą Ordynatora/Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego możliwe są odwiedziny członków najbliższej rodziny, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maska medyczna i dezynfekcja rąk).

POWYŻSZE ZASADY SĄ AKTUALIZOWANE I NA PODSTAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE