Zasady odwiedzin w Szpitalu im.Franciszka Raszei w związku z sezonem infekcyjnym – aktualizacja grudzień 2023

  1. Odwiedziny w oddziale odbywają się wyłącznie za zgodą Ordynatora / Kierownika Oddziału lub Lekarza Dyżurnego.
  2. Godziny i czas trwania odwiedzin ustala Ordynator / Kierownik Oddziału.
  3. W przypadkach indywidualnych (np. wizyta pożegnalna) czas trwania odwiedzin może zostać wydłużony za zgodą Ordynatora / Kierownika Oddziału / Lekarza Dyżurnego.
  4. U jednego pacjenta jednoczasowo może przebywać jedna osoba odwiedzająca. W przypadkach indywidualnych (np. wizyta pożegnalna) liczba osób jednoczasowo przebywających przy pacjencie może zostać zwiększona za zgodą Ordynatora / Kierownika Oddziału / Lekarza Dyżurnego.
  5. Odwiedziny mogą być realizowane wyłącznie przez osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych.
  6. Osoba odwiedzająca powinna stosować maskę ochronną w trakcie trwania odwiedzin
  7. W przypadku wystąpienia wśród pacjentów ognisk infekcji dróg oddechowych (COVID-19, grypa, RSV) lub infekcji wirusowych przewodu pokarmowego (Rotawirusy, Norowirusy, Adenowirusy), dopuszcza się możliwość całkowitego wstrzymania odwiedzin w oddziale do czasu wygaszenia ogniska.
  8. Wszystkie osoby odwiedzające obowiązują zasady higieny rąk.

POWYŻSZE ZASADY SĄ AKTUALIZOWANE I NA PODSTAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE