1. Odwiedziny są dopuszczone dla wszystkich pacjentów.
  2. Osoby odwiedzające mają bezwzględny obowiązek zasłaniania maską ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, przed wejściem do szpitala i oddziału.
  3. Osoby odwiedzające nie mogą mieć żadnych objawów infekcji.
  4. Rekomenduje się taką organizację odwiedzin w obrębie oddziału i sal chorych, aby jednoczasowo u pacjenta przebywała jedna osoba. W przypadku wizyty pożegnalnej, za zgodą ordynatora /kierownika / lekarza dyżurnego oddziału dopuszcza się zwiększenie liczby osób biorących udział w wizycie.
  5. Ze względu na organizację pracy na oddziałach szpitalnych, godziny odwiedzin są ustalane przez ordynatora / kierownika oddziału.
  6. Personel medyczny ma obowiązek kontrolować przebieg odwiedzin (ilość osób przebywających w tym samym miejscu, stosowanie masek ochronnych) i wyjaśniać osobom odwiedzającym jakie zachowania mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne dla chorych przebywających w oddziałach szpitalnych.
  7. W przypadkach uzasadnionych medycznie, ordynator / kierownik oddziału lub lekarz dyżurny, może podjąć decyzję o wstrzymaniu odwiedzin u danego pacjenta lub w obrębie oddziału.

POWYŻSZE ZASADY SĄ AKTUALIZOWANE I NA PODSTAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MOGĄ ULEC ZMIANIE