Pilnie zatrudnimy pielęgniarki anestezjologiczne na bloki operacyjne oraz pielęgniarki na AITM. Zapewniamy dobre warunki pracy, wynagrodzenia oraz możliwość podwyższania kwalifikacji. Kontakt Naczelna Pielęgniarka tel. 61 2245349