Poradnia rozpoczyna działalność od dnia 15.06.2020

Poradnia działa zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy, prosimy pacjentów o zgłaszanie się do poradni w wyznaczonym terminie i godzinie.

Pacjentów których terminy uległy przedawnieniu prosimy o kontakt z poradnią celem wyznaczenia kolejnej wizyty.