Dyrekcja Szpitala Miejskiego im. Raszei informuje, że w dniu 21.10.2020 r. zostają wznowione “porody rodzinne”.

Ze względu na stan epidemii odwiedziny zostały wstrzymane do odwołania.