Status: Zakończone

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 90,84 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..pdf (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 293,79 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 158,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 49,50 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 120,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Oswiadczenie (podstawy wykluczenia).doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 135,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Oświadczenie (warunki udziału).doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 131,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Wzór umowy.doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Wykaz narządzi i urządzeń.doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 117,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Oswiadczenie (dotyczące dostaw żywności).doc (Data publikacji pliku: 14/05/2020, 109,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Informacja z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 26/05/2020, 211,89 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Informacja o wyborze oferty w zakresie pakietu 1.pdf (Data publikacji pliku: 01/06/2020, 373,53 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Informacja o wyborze oferty w zakresie pakietu 2.pdf (Data publikacji pliku: 03/06/2020, 397,76 KB , Typ pliku: PDF)