Status: Rozpoczęte

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 91,37 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja szczególnych warunków zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 285,45 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załącznik nr 1 so SIWZ – Formlarz oferty.doc (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 157,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 30,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 121,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie (podstawy wykluczenia).doc (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 138,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie (warunki udziału).doc (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 135,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 68,71 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 108,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Odpowiedzi na zapytania przetargowe.pdf (Data publikacji pliku: 30/07/2020, 413,05 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Informacje z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 03/07/2020, 203,94 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Informacja o unieważnieniu pakietu nr 1.pdf (Data publikacji pliku: 03/07/2020, 168,74 KB , Typ pliku: PDF)