Status: Rozpoczęte

Znak sprawy: SR/XV-270-23-EFK/20

Załączniki zamówienia publicznego:

Kliknij, aby pobrać plik: 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 101,82 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 291,12 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 3. Załacznik nr 1 – Formularz oferty.doc (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 164,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xls (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 108,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 120,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie (podstawy wykluczenia).doc (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 135,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie (warunki udziału).doc (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 131,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.pdf (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 70,01 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu.doc (Data publikacji pliku: 10/06/2020, 108,00 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 10. Odpowiedzi na pytania 1.pdf (Data publikacji pliku: 17/06/2020, 183,53 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 11. Nowy pakiet nr 3 i nowy pakiet nr 8.xls (Data publikacji pliku: 17/06/2020, 52,00 KB , Typ pliku: XLS)

Kliknij, aby pobrać plik: 12. Nowy Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (Data publikacji pliku: 17/06/2020, 165,50 KB , Typ pliku: DOC)

Kliknij, aby pobrać plik: 13. Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.06.2020 r. o nr 540105679-N-2020.pdf (Data publikacji pliku: 17/06/2020, 43,88 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 14. Odpowiedzi na zapytania 2.pdf (Data publikacji pliku: 22/06/2020, 413,97 KB , Typ pliku: PDF)

Kliknij, aby pobrać plik: 15. Informacja z otwarcia ofert.pdf (Data publikacji pliku: 25/06/2020, 566,86 KB , Typ pliku: PDF)