Ogłoszenia

Informacje dla studentów, stażystów i praktykantów:

Podstawą do ubiegania się o przyjęcie na praktykę jest stosowne porozumienie miedzy uczelnią, organizatorem kształcenia a szpitalem.
 

W sprawach organizacji praktyk studenckich, praktyk w ramach kształcenia podyplomowego, kontakt:

  1. Naczelna Pielęgniarka: medycyna i stomatologia I rok studiów, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, staże i praktyki w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych,
  2. Ordynatorzy i Kierownicy oddziałów, Izby Przyjęć, na których będą się odbywały praktyki – medycyna i stomatologia od II roku studiów
  3. Rehabilitanci Szpitala – fizjoterapia.
  4. Dietetyk Szpitala – Oddział Diabetologii.

 

Dotyczy SARS Cov-2:

Studenci i stażyści z kierunków medycznych: medycyna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, bez względu na rok studiów, ubiegający się o odbycie praktyk w Szpiatlu im. Fr. Raszei w Poznaniu są zobowiązani wykonać badanie diagnostyczne na obecność wirusa SARS–Cov–2.
 

Na pobranie wymazu należy:

  • zgłosić się między godz. 9:00 – 10:00 (nie wcześniej niż 48 godz. przed przystąpieniem do praktyk) do Izby Przyjęć Internistycznej, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Centralnej rejestracji Szpitala im. Fr. Raszei.
  • wynik zostanie przekazany sms-em na podany nr telefonu oraz będzie do odbioru w wersji papierowej w Centralnej rejestracji

 
NFZ nie podaje informacji na temat refundacji badania w kierunku wirusa SARS – Cov – 2 dla pozostałych kierunków studiów.
 
Dyrektor
Elżbieta Wrzesińska-Żak