Ogłoszenia

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu SR/XV-110-11-EFK/20

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych SR/XV-110-10-SS/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-9-EFK/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym; dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym; świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

KONKURS OFERT SR/XV-110-8-EFK/20

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ; KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ODDZIALE NOWORODKOWYM; DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU.    

KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/20 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII. Znak sprawy: SR/XV-110-7-EFK/20 KONKURS OFERT SRXV-110-7-EFK20

0 komentarzy

UWAGA! KOMUNIKAT

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ INFORMUJEMY, ŻE SESJE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT ZOSTAJĄ ZAWIESZONE. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.   Komunikat-zawieszenie sesji publicznego otwarcia ofert

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-6-EFK/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU. Znak sprawy: SR/XV-110-6-EFK/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-6-EFK/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-6-EFK/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-5-SS/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym. Znak sprawy: SR/XV-110-5-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-5-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-5-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-4-SS/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym, świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znak sprawy: SR/XV-110-4-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-4-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-4-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-3-SS/20

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE OPISU BADAŃ TK I RTG Znak sprawy: SR/XV-110-3-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-3-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 SR/XV-110-3-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 SR/XV-110-3-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-3-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SRXV-110-2-SS20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym, świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znak sprawy: SRXV-110-2-SS20 KONKURS OFERT SRXV-110-2-SS20 WYNIKI KONKURSU SRXV-110-2-SS20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-1-SS/20

Konkurs SR/XV-110-1-SS/20 NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRSIE: WYKONYWANIA OPISÓW BADAŃ TK I RTG Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie: wykonywania opisów badań TK i RTG. Znak sprawy: SR/XV-110-1-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-1-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-17-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-17-EFK/19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU Konkurs na UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SRXV-110-16-EFK19

KONKURS SRXV-110-16-EFK19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU. Znak sprawy: SRXV-110-16-EFK19 KONKURS OFERT SRXV-110-16-EFK19 WYNIKI KONKURSU SRXV-110-16-EFK19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-14-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży, dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Znak sprawy: SR/XV-110-14-EFK/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-14-EFK/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-14-EFK/19

0 komentarzy