Ogłoszenia

KONKURS OFERT SR/XV-110-9-EFK/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym; dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym; świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu

KONKURS OFERT SR/XV-110-8-EFK/20

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ; KONSULTACJI MEDYCZNYCH W ODDZIALE NOWORODKOWYM; DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU.    

KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/20

KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/20 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY, ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII. Znak sprawy: SR/XV-110-7-EFK/20 KONKURS OFERT SRXV-110-7-EFK20

0 komentarzy

UWAGA! KOMUNIKAT

Z UWAGI NA AKTUALNĄ SYTUACJĘ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ INFORMUJEMY, ŻE SESJE PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT ZOSTAJĄ ZAWIESZONE. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.   Komunikat-zawieszenie sesji publicznego otwarcia ofert

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-6-EFK/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU. Znak sprawy: SR/XV-110-6-EFK/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-6-EFK/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-6-EFK/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-5-SS/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: dyżurów medycznych w Oddziale Noworodkowym. Znak sprawy: SR/XV-110-5-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-5-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-5-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-4-SS/20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym, świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znak sprawy: SR/XV-110-4-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-4-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-4-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-3-SS/20

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE OPISU BADAŃ TK I RTG Znak sprawy: SR/XV-110-3-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-3-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 SR/XV-110-3-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 SR/XV-110-3-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-3-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SRXV-110-2-SS20

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: konsultacji medycznych w Oddziale Noworodkowym, świadczenia usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znak sprawy: SRXV-110-2-SS20 KONKURS OFERT SRXV-110-2-SS20 WYNIKI KONKURSU SRXV-110-2-SS20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-1-SS/20

Konkurs SR/XV-110-1-SS/20 NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRSIE: WYKONYWANIA OPISÓW BADAŃ TK I RTG Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie: wykonywania opisów badań TK i RTG. Znak sprawy: SR/XV-110-1-SS/20 KONKURS OFERT SR/XV-110-1-SS/20 ODPOWIEDZI NA PYTANIA KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-1-SS/20

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-17-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-17-EFK/19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE TOKSYKOLOGICZNYM IM. DR WANDY BŁEŃSKIEJ Z OŚRODKIEM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ W SZPITALU MIEJSKIM IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU Konkurs na UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SRXV-110-16-EFK19

KONKURS SRXV-110-16-EFK19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH W ODDZIAŁACH SZPITALA MIEJSKIEGO IM. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU. Znak sprawy: SRXV-110-16-EFK19 KONKURS OFERT SRXV-110-16-EFK19 WYNIKI KONKURSU SRXV-110-16-EFK19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-14-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży, dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Znak sprawy: SR/XV-110-14-EFK/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-14-EFK/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-14-EFK/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-15-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-15-EFK/19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ, ONKOLOGIĘ GINEKOLOGICZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ PRZYJĘĆ W SZPITAL KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM Z PATOLOGIĄ CIĄŻY OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ SPECJALISTYCZNĄ, ONKOLOGIĘ GINEKOLOGICZNĄ ORAZ CAŁODOBOWĄ IZBĘ […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-13-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-13-EFK/19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w godzinach od 08:00 do 15:00 w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w godzinach od 08:00 do 15:00 w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-12-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-12-EFK/19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży obejmujące leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz całodobową Izbę Przyjęć Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią Ciąży obejmujące leczenie szpitalne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz całodobową Izbę Przyjęć w Szpitalu Miejskim im. Franciszka […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-11-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, świadczenia usług medycznych w Pracowni Endoskopii, dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym z Patologią […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-10-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-10-EFK/19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Odziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dyż. med. w Oddziale Toksykologicznym KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej. w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-9-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-9-EFK/19 na świadczenia usług med. w IOM oraz diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU: świadczenia usług medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu Znak sprawy: SR/XV-110-9-EFK/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-9-EFK/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-9-EFK/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-8-SS/19

Konkurs SR/XV-110-8-SS/19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych,dyżurów medycznych oraz usług pielęgniarskich KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni diabetologicznej (stopa cukrzycowa), dyżurów medycznych w Oddziale Diabetologii i Chorób Wewnętrznych udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dyżurów […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-7-EFK/19

KONKURS SR/XV-110-7-EFK/19 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ, CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ, ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ – OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I A KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII MAŁOINWAZYJNEJ, CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ, ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ – OBEJMUJĄCE LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNĄ OPIEKĘ […]

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-6-SS/19

Konkurs SR/XV-110-6-SS/19 na konsultacje: dermatologiczne, neurologiczne,stomatologiczne, psychiatryczne, usługi med. OAiIT Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: konsultacji dermatologicznych w Oddziałach Szpitalnych, świadczenia usług medycznych w Oddziale Anasteziologii i Intensywnej Terapii, konsultacji neurologicznych, konsultacji stomatologicznych w Oddziałach Szpitalnych, konsultacji psychiatrycznych w Oddziałach Szpitalnych. Znak sprawy: SR/XV-110-6-SS/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-6-SS/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-6-SS/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-4-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: KONSULTACJI ONKOLOGICZNYCH (PAKIET ONKOLOGICZNY), KONSULTACJI NEUROLOGICZNYCH, DYŻURÓW MEDYCZNYCH W ODDZIALE OTOLARYNGOLOGICZNYM Znak sprawy: SR/XV-110-4-EFK/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-4-EFK/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-4-EFK/19 SPROSTOWANIE WYNIKÓW KONKURSU SR/XV-110-4-EFK/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-5-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Znak sprawy: SR/XV-110-5-SS/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-5-EFK/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-5-EFK/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-3-EFK/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. Znak sprawy: SR/XV-110-3-EFK/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-3-SS/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-3-SS/19

0 komentarzy

KONKURS OFERT SR/XV-110-2-SS/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Patologią Ciąży. Znak sprawy: SR/XV-110-2-SS/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-2-SS/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-1-SS/19 WYNIKI KONKURSU SR/XV-110-2-SS/19

0 komentarzy

Konkurs ofert SR/XV-201-1-EFK/19

KONKURS OFERT SR/XV-201-1-EFK/19 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – RTG, USG, tomograf i rezonans KONKURS OFERT NA UDZIELANIE DIAGNOSTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z zakresu RADIOLOGII KLASYCZNEJ (badania RTG, badania USG) dla pacjentów oraz pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, z zakresu TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (w połączeniu z najmem pomieszczeń przeznaczonych na PRACOWNIĘ TOMOGRAFII […]

0 komentarzy

Konkurs ofert SR/XV-110-1-SS/19

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: dyżurów medycznych w Oddziale Toksykologicznym; udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Znak sprawy: SR/XV-110-1-SS/19 KONKURS OFERT SR/XV-110-5-EFK/19

0 komentarzy