Oddziały

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego) jest jedynym w Wielkopolsce szpitalnym ośrodkiem specjalistycznym zajmującym się leczeniem osób dorosłych z cukrzycą oraz kompleksową diagnostyką przewlekłych powikłań cukrzycy.
Ośrodek zapewnia całodobowy, pełny zakres procedur diagnostycznych, leczniczych i edukacyjnych dla osób z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oraz z ostrymi powikłaniami schorzenia (śpiączki i kwasice cukrzycowe). Ponadto w trybie planowym przyjmowani są pacjenci z niewyrównaną metabolicznie i/lub powikłaną cukrzycą głównie typu 1 i 2. W Oddziale do leczenia cukrzycy wdrażane są najnowocześniejsze formy farmakoterapii, metody insulinoterapii i technologie medyczne (pompy insulinowe) oraz do monitorowania glikemii nowoczesne urządzenia (glukometry, systemy ciągłego monitorowania glikemii i skanowania glikemii). Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu cukrzycy u osób czynnie uprawiających sport. Uczestniczy w Programie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Terapia Osobistą Pompą Insulinową w planowaniu ciąży u pacjentek z cukrzycą typu 1.

Oddział jest ponadto ośrodkiem referencyjnym dla zachodniej Polski w zakresie zachowawczego leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Pełni również funkcję pełnoprofilowego oddziału internistycznego przyjmując chorych w ramach ostrych dyżurów.
W oddziale pracują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii, kardiologii, endokrynologii, angiologii oraz hipertensjologii.

 

Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych posiada:

 

  • 46 łóżek klinicznych: w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego i metabolicznego z wyposażeniem umożliwiającym nieinwazyjne monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów oraz leczenia internistycznych stanów zagrożenia życia;
  • sprzęt i zaplecze laboratoryjne do specjalistycznej diagnostyki zaburzeń gospodarki węglowodanowej i oceny przewlekłych powikłań u pacjentów z cukrzycą;
  • pracownię nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej umożliwiającą wykonanie przezklatkowgo i przezprzełykowego badania echokardiograficznego , przepływów naczyniowych, elektrokardiograficznej próby wysiłkowej na bieżni ruchomej i na cykloergometrze, badania spiroergometrycznego, 24 godzinnego monitorowania ekg metodą Holtera, 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi;
  • pracownię diagnostyki do badania neuropatii cukrzycowej oraz neuropatii układu autonomicznego;
  • Poradnię Diabetologiczną w tym Poradnię Stopy Cukrzycowej;
  • Zakontraktowane świadczenie leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej osób dorosłych z cukrzycą typu 1 poniżej 26 roku życia;
  • 2 sale edukacyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i materiały do edukacji studentów, lekarzy oraz pacjentów z cukrzycą.

Na bazie szpitalnego oddziału funkcjonuje Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadząca działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną (kształcenie przeddyplomowe- studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziałów Lekarskich Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii dla lekarza specjalizujących się z w tych dziedzinach).

Zespół Oddziału

Kierownik Oddziału
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
 Telefon: 61 2245370

Zastępca Kierownika Oddziału
Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii
Prof. dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz Prof. UM
 Telefon: 61 2245372

Pielęgniarka Oddziałowa
Elżbieta Damska
 Telefon: 612245242

Sekretariat Oddziału
Patrycja Wieczorek
 Telefon: 61 2245270

Asystenci
dr n .med. Anna Adamska
lek.med. Anna Chwiałkowska
dr n.med. Anna Duda-Sobczak
dr n.med. Agnieszka Gandecka-Pempera
dr n.med. Andrzej Gawrecki
lek.med. Agata Grzelka-Woźniak
lek.med. Patrycja Kwiatek
lek.med. Magdalena Michalak
dr n.med. Dariusz Naskręt
dr n.med. Paweł Niedźwiecki
lek.med. Maciej Pempera
dr n.med. Stanisław Piłaciński
dr n.med. Anita Rogowicz-Frontczak
dr n.med. Judyta Schlaffke
dr hab.med. Aleksandra Uruska

Rezydenci
lek.med. Iuliia Bidiuk
lek.med. Maciej Chudziński
lek.med. Aleksandra Cieluch
lek.med. Justyna Flotyńska
lek.med. Urszula Frąckowiak
lek.med. Anna Janasiak
lek.med. Agata Kokot
lek.med. Katarzyna Ksiądz
lek.med. Dorota Lenartowska
lek.med. Aleksandra Pypeć
lek.med. Włada Radzewicz
lek.med. Olga Różańska
lek.med. Katarzyna Staniek

Oddział Diabetologii

Koordynator Oddziału Diabetologii: Prof. dr hab. med. Aleksandra Araszkiewicz

Dyżurka
Pielęgniarek
 Telefon: 61 2245242

Dyżurka
Lekarzy
 Telefon: 61 2245372

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Metabolicznego
 Telefon: 61 2245327

Oddział Chorób Wewnętrznych

Koordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych: dr n. med. Dariusz Naskręt

Dyżurka
Pielęgniarek
 Telefon: 61 2245213

Dyżurka
Lekarzy
 Telefon: 61 2245245

Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Metabolicznego
 Telefon: 61 2245340