Oddziały


ODDZIAŁ NOWORODKOWY – II stopień referencji w Systemie Trójstopniowej Opieki Perinatologicznej.
W skład oddziału wchodzą sale:

 • opieki pośredniej,
 • opieki ciągłej i intensywnej terapii,
 • pokój laktacyjny.

Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt do diagnostyki (ultrasonograf, aparat RTG przyłóżkowy), monitorowania (kardiomonitory, pulsoksymetry) i leczenia (inkubatory otwarte i zamknięte, respiratory oraz urządzenia do nieinwazyjnego wspomagania oddychania) zapewniamy noworodkom wysoki standard opieki.
W trosce o zdrowie naszych małych pacjentów wykonujemy przesiewowe (obejmujące 100% noworodków) badania USG głowy oraz jamy brzusznej. Dzięki temu możemy wcześnie wykryć wrodzone wady ośrodkowego układu nerwowego oraz wady nerek.

W celu przeprowadzenia niezbędnych w procesie diagnostycznym i/lub leczniczym konsultacji współpracujemy z grupą specjalistów z zakresu:

 • kardiologii dziecięcej (dr B.Mroziński, dr H.Górzna-Kamińska),
 • okulistyki (dr M.Fojut),
 • chirurgii dziecięcej (dr hab.M.Błaszczyński),
 • genetyki (dr R.Glazar),
 • ortopedii (dr M.Idzior).

Zdrowe noworodki z porodów fizjologicznych badane są przez lekarza neonatologa w ciągu pierwszych 2 godzin po urodzeniu (nie zaburzając kontaktu z matką „skóra do skóry”). Dzięki temu Rodzice mogą być wcześnie poinformowani o stanie zdrowia swoich dzieci i ewentualnych planowanych badaniach.
Rozumiejąc jak ważna dla dziecka jest bliskość Mamy i Taty, ich dotyk, ciepło i bicie serca realizujemy zasadę tzw. „kangurowania”.

Od początku 2012 roku w Oddziale Noworodkowym prowadzimy „kangurowanie”. Korzyści wynikające z zastosowania tej metody u noworodków przedwcześnie urodzonych to:

 • stabilizacja oddechu, pracy serca oraz temperatury,
 • poprawa napięcia mięśniowego,
 • zmniejszenie reakcji na ból,
 • zwiększenie masy ciała (szybsze osiągnięcie właściwej masy ciała),
 • uspokojenie i zmniejszenie stresu,
 • zapewnienie spokojnego snu,
 • pozytywny wpływ na rozwój noworodka,
 • korzystne działanie w przypadku kolki,
 • pobudzenie i utrzymanie laktacji Rodzicom pozwala na rozwój i zacieśnienie więzi emocjonalnych, daje poczucie pewności siebie, kompetencji i satysfakcji w zakresie opieki nad swoim maleństwem.

Noworodek przychodzący na świat drogą cięcia cesarskiego może być kangurowany przez tatę.

DROGA MAMO!
Twój pokarm, także odciągnięty jest najlepszy dla Twojego dziecka!!!
W naszym szpitalu promujemy karmienie naturalne. Staramy się wesprzeć wszystkie Mamy, w tym szczególnie ważnym okresie pierwszych dni po porodzie. Sytuacja bywa trudniejsza, kiedy noworodek z różnych powodów musi pozostać na oddziale, podczas gdy Mama jest już w domu. Właśnie dlatego powstał Pokój Laktacyjny. Wyposażony jest w wygodne fotele, laktator ze sterylnymi jednorazowymi zestawami dla każdej matki oraz lodówkę do przechowywania pokarmu. Miłe i przyjazne otoczenie zapewnia wygodę, komfort i spokój- tak istotne w procesie laktacji. Możliwość przygotowania herbaty i spożycia przyniesionego posiłku oraz bliskie sąsiedztwo Oddziału Noworodkowego stwarza dogodne warunki dla Mam naszych małych pacjentów.

Noworodki zdrowe przebywają na Oddziale Położniczym razem z matkami w systemie rooming-in.
Pierwsza kąpiel noworodka odbywa się po 48 – 72 godziny po urodzeniu, zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego lub wcześniej na wyraźną prośbę Rodziców.
Szczepienia wykonywane są na salach w obecności Mamy dziecka.
Promujemy i wspieramy karmienie naturalne!!!
Nad zdrowiem naszych małych pacjentów czuwa kompetentny, życzliwy i uśmiechnięty zespół lekarzy i pielęgniarek. Przyjazne, czyste i kolorowe otoczenie sprzyja komfortowi pobytu dzieci i ich rodziców.

Dokumenty, które należy ze sobą zabrać:
Nazwa i adres wybranej dla dziecka poradni, (i/lub nazwisko lekarza rodzinnego), który przejmie opiekę nad noworodkiem po wypisie ze szpitala.

Zespół Oddziału

Kierownik Oddziału
dr n. med. Liliana Żak
 Telefon: 61 2245221

Z-ca Kierownika Oddziału
lek. med. Agnieszka Bartz

Asystenci
lek.med. Maria Adamowicz
dr n.med. Michał Leda
lek. med. Magdalena Staręga-Głodek
lek. med. Małgorzata Zygarłowska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jolanta Henka
 Telefon: 61 2245278

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Iwona Witaszak
 Telefon: 61 2245278