Oddziały

Poznański Oddział Toksykologiczny z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej jest jednym z dziesięciu Regionalnych Ośrodków Toksykologii Klinicznej w Polsce. Ośrodki te są elementem światowego systemu ośrodków kontroli zatruć pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), których rolą jest toksykowigilancja i profilaktyka ostrych zatruć. Oddział posiada 25 łóżek.

Oddział Toksykologii w Poznaniu jest jednym z czterech polskich ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi. Oddział jest także podmiotem wspierającym Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, współpracując ściśle z Wojewódzką i Miejską Komendą Państwowej Straży Pożarnej, uczestnicząc w tworzeniu systemu bezpieczeństwa chemicznego dla regionu.

Oddział Toksykologii w Poznaniu pełni 24-godzinne dyżury jako ośrodek sprawujący nadzór merytoryczny w zakresie ostrych zatruć dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Do zadań ośrodka należy:

  • diagnostyka i leczenie pacjentów w stanach ostrych zatruć,
  • udzielanie informacji toksykologicznej dla lekarzy, ratowników i innych funkcjonariuszy ochrony zdrowia, placówek leczniczych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chemiczne i ogółu społeczeństwa,
  • interpretacja i zalecenia

 Telefon Ratunkowy: 61 8476946

Zespół oddziału

Kierownik Oddziału
dr n. med. Magdalena Łukasik- Głębocka

Zastępca Kierownika Oddziału
dr n. med. Dorota Klimaszyk

Sekretariat Oddziału
mgr Katarzyna Nawrocka
 Telefon: 61 2245265
 Telefon/Fax: 61 8481351

Asystenci
lek. med. Adam Grzegorowski
lek. med. Małgorzata Maciejuk-Stec
lek. med. Karolina Truskolaska

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Szafranek
 Telefon: 61 2245374

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Irena Kowalska
 Telefon: 61 2245315

Dyżurka
Pielęgniarek
 Telefon: 61 2245315

Dyżurka
Lekarzy
 Telefon: 61 2245341

Izba Przyjęć
 Telefon: 61 8476946
 Telefon: 61 2245374

IOM – Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
 Telefon: 61 2245272